Müstəqillik Günü


1991-ci il oktyabrın 18-dən Azərbaycan istiqlal və suveren bir ölkədir! Müstəqilliyimiz əbədi və sarsılmazdır! 🇦🇿   


                                          Q a r  a b a ğ    A z ə r b a y c a  n d ı r    !

I BUILT MY SITE FOR FREE USING